สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้ ( KM )
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ

 
เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Expert Meeting) เพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูกาลท่องเที่ยว ๖๔ ในหัวข้อ“ถอดบทเรียนการป้องกัน COVID– 19 จาก Phuket Sandbox สู่พื้นที่พิเศษ” ครั้งที่ ๑

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Expert Meeting) เพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูกาลท่องเที่ยว ๖๔ ในหัวข้อ“ถอดบทเรียนการป้องกัน COVID– 19 จาก Phuket Sandbox สู่พื้นที่พิเศษ” ครั้งที่ ๑ โดยมี ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการอพท. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft